Kallelse till årsstämma i Björkbergs byalag

29.03.2019 14:43

Årsmöte 2019 i Björkbergs Byalag

2019-04-20 kl 13-14

 

 

Dagordning

1 Val av ordförande för stämman

2 Val av sekreterare för stämman

3 Val av två justerare

4 Styrelsens och revisorernas berättelser

                      Verksamhetsberättelsen

                      Årsbokslut

                      Revisionsberättelse      

5 Ansvarsfrihet för styrelsen

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd och förslag till årsavgift.

8 Val av styrelse och valberedning

9 Val av revisor

10 Övriga frågor

 

 

Välkomna

//Styrelsen

 

—————

Tillbaka