GDPR


GDPR


Så här behandlar vi personuppgifter i Björkbergs byalag

  • Kontaktuppgift till byalaget:  

            Björkbergs byalag C/O Lilian Stenström Wäng, Hamravägen 83, 82771 Hamra

  • Vi behöver ett register över våra medlemmar och stödmedlemmar för att kunna

            informera direkt till vederbörande om aktiviteter och inför årsmöten.

  • Vi registrerar namn( för och efternamn) vilken fastighet man äger, postadress,

           telefonnummer och e-postadress.

  • Vi för inte över vårt register till tredjepart eller annat land
  • Vi sparar registret över fastigheterna och ändrar namn på ägare

            vid ägarbyte om den nya ägaren blir medlem

  • Medlem som väljer att inte fortsätta betala årsavgift till Björkbergs byalag stryks

            ur registret på egen begäran eller tas bort vid dödsfall.

  • Vårt medlemsregister finns på enskild dator och är inte kopplad till ett nätverk.