Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på våran gemensamma mailadress:

byalagetibjorkberg@gmail.com

 

Mailadresser till styrelsens medlemmar:

Lena Olsson lena.malungshed@gmail.com         

Kent Nilsson  bknilsson69@outlook.com 

Sara Rosqvist  roosqvist@hotmail.com

Tore Fändriks fandriks.tore@hotmail.com

Monica Åhlund monica.015741137@telia.com

Peter Olsson peter_skoterakare@live.se

Tord Eliasson (ingen mailadress)

Lotta Dellner   lotta.dellner@mvcvidera.com