Brandskyddsutbildning

10.05.2024 13:00

Brandskyddsutbildning för byalagets medlemmar.
Både teori & praktik. Kl. 13-15
Anmälan på byalagetibjorkberg@gmail.com eller till Lena 070–6893311 senast 1 maj.

 

—————

Tillbaka